رزمایش مقابله با حوادث احتمالی در قطار شهری

برگزاری رزمایش و تمرین آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی

رزمایش و تمرین آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی در اجرای پروژه های قطار شهری اصفهان در تاریخ شنبه 8/8/1400 برگزار گردید.

آقای مهندس بنکدار مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه ضمن اعلام این خبر افزود: بحران ها از قبل خبر نمی دهند و در هر زمان امکان وقوع آن ها وجود دارد این رخدادها اغلب موجب خسارت جانی و مالی می گردند، هرچه جوامع بزرگتر شوند حوادث و اتفاقات بیشتر می شوند و به دلیل پیشرفت تکنولوژی اجتماعی و سیاسی موجود، اغلب تاثیر این رخداد ها و حوادث بیشتر می شوند. از آنجا که نگهداری شهر در برابر مخاطرات و حوادث از جمله وظایف شهرداری ها می باشد و هرگونه رخداد طبیعی و بعضا انسان ساخت، شهرداری  و مسئولین شهر را به انجام اقدامات لازم برای آمادگی واکنش سریع به تنش های اجتماعی و افزایش پایداری و تاب آوری و حفظ نظم و پاسخ سریع به بحران و بازسازی و بازتوانی و ادامه فعالیت روزانه جامعه و شهروندان را می دارد. لذا می بایستی تدابیر لازم پیش از وقوع حادثه با تقویت توان تصمیم گیری مدیران و هماهنگی اجرای به موقع در برابر حوادث و تهدیدات اندیشیده شود.

وی افزود از اهداف این رزمایش می توان به مواردی همچون سرعت عمل پرسنل در اطلاع رسانی حادثه، سرعت عمل پرسنل امدادی در امدادرسانی به مصدوم، آمادگی و هماهنگی تیم واکنش در شرایط اضطراری، بررسی نقاط ضعف.، بررسی عملکرد تیم های امداد نجات، پشتیبانی و انتظامات، ایجاد هماهنگی بین تیم های امدادرسانی و اطلاع رسانی ، آشنایی پرسنل جدید با تئوری امداد رسانی، آشنایی پرسنل با مانور و قابل لمس بودن شرایط اضطرار برای ایشان، بررسی توانمندی استفاده از تجهیزات کمک های اولیه ،بررسی توانمندی هدایت و رهبری پرسنل جهت ایمن سازی محل حادثه، جلوگیری از وقوع رخداد ناگوار، کاهش تنش و استرس نیروهای حاضر در محل ،حضور به موقع نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و حضور به موقع تیم امداد و نجات (اورژانس و هلال احمر و ...) اشاره کرد.کد محتوا 40970